ماسک صورت سیاه لجنی چندکاره حاوی ذغال و دانه های شکرسیاه فریمن