در این قسمت از وب سایت پینک لند به رنگ مو در بخش زیبایی مو میپردازیم، این بخش از دسته بندی سایت زیر مجموعه محصولات مو می باشد.

رنگ رنگدانه‌های فولیکول‌ها گفته می‌شود که از دو نوع ملانین:
  1. یوملانین
  2. فیوملانین
تشکیل شده‌است.

به‌طورکلی دو نوع آرایش را می‌توان برای موی خانم‌ها در نظر گرفت:

یکی رنگ و دومی مدل مو میباشد.

به‌ندرت پیش می‌آید که این دو جدا از هم باشند.

چون حتی مدل باز مو هم خود یک مدل محسوب می‌شود.

این محصول می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و تغییر چهره شما داشته باشد؛ بنابراین نحوه انتخاب درست یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در زیبایی است.