سشوار

در این قسمت از وب سایت پینک لند به سشوار میپردازیم، این بخش از دسته بندی سایت زیر مجموعه محصولات برقی می باشد.

همه ما می دانیم که کاربرد یک سشوار چیست؛ چرا که روزانه از این وسیله پرکاربرد برای خشک کردن یا حالت دادن به موهایمان استفاده می کنیم.

وسیله ای الکتریکی برای خشک کردن و حالت دادن به موها است.

به طور کلی از یک فن الکتریکی برای دمیدن هوا در یک سیم پیچ گرمایشی استفاده می کند.

هوای دمیده شده بعد از عبور از سیم پیچ گرم می شود.

این هوا به هنگام برخورد با موی خیس، باعث تبخیر آب و خشک شدن موها می شود.

همچنین به دلیل وجود دو عامل باد و دمای کنترل شده، از سشوار برای حالت دادن به مو نیز استفاده می کنند.

سشوار را می توانید در شکل های مختلف و با قدرت و امکانات متنوع در بازار ببینید.

اغلب سشوارها با لوازم جانبی مانند برس های متنوع برای حالت دادن به موها ارائه می شوند.