در این قسمت از وب سایت پینک لند به رژ گونه میپردازیم، این بخش از دسته بندی سایت زیر مجموعه آرایش صورت می باشد.

این محصول یک ماده آرایشی رنگارنگ پوست است. این محصول که به آرامی روی گونه ها مالیده می شود باعث شادابی بیشتر پوست و مرطوب شدن ناحیه استفاده شده می شود.

از نظر روح بخشیدن به چهره بسیار مهم است. رژ گونه های که رنگدانه های زیاد خود، اشکال رنگارنگی روی صورت شما ایجاد میکنند و پوست را بسیار زنده تر و پویاتر نشان می دهند. بخصوص در روزهایی که پوست رنگ پریده می شود شما میتوایند با استفاده از این محصول انرژی را صورت خود برگردانید.