مداد ابرو

در این قسمت از وب سایت پینک لند به مداد ابرو میپردازیم، این بخش از دسته بندی سایت زیر مجموعه آرایش ابرو می باشد.

تردیدی نیست که یکی از مهمترین المان های زیبایی چهره ابرو می باشد. برای افزایش زیبایی ابرو باید بتوانیم بهترین محصول را انتخاب کنیم تا هم شکل ابروی مورد نظرمان را ایجاد کند و هم متناسب با رنگ موهای ما باشد.

 مواد آرایشی دارد. می توانید برای بلند کردن و پرپشت نشان دادن ابروی خود از مداد ابرو استفاده کنید. مدادی شکل بودن این محصول باعث می شود کارکردن با آن بسیار راحت باشد و زمان استفاده می توانید ابروهای خود را به جهت دلخواه حالت دهید